Privacy policy

Owachem B.V. stelt alles in het werk om klant- en persoonsgegevens die in haar bezit zijn gekomen optimaal te beschermen en alleen daarvoor te gebruiken, waarvoor zij deze heeft aangeleverd gekregen. Dit gebeurt volgens de wetgeving, welke op 25 mei 2018 van kracht is. U kunt onze privacy verklaring raadplegen op onderstaande link.